PERSONELE DUYURU
Hastanemiz "Çalışan Hakları Birimi" kuruldu. Konu ile ilgili Web Sitemize menü eklendi, personellerimizin bilgisine sunulur.
 
Tıbbi atık yönetimi çerçevesinde tüm personellerimizin tıbbi atık uygulamalarına hassasiyet göstermesi ilan olunur.
 
Enerji verimliliği çerçevesinde personellerimizin tasarruf tedbirlerine riayet etmeleri ilan olunur.
 
Hastanemize atanan KPSS 2012/5 personellere yeni görevlerinde başarılar dileriz.